JİDDU KRİŞNAMURTİ: FARKINDALIĞIN IŞIĞI | İyi Beslen Mutlu Yaşa
nestle-social-media-header-facebook
Untitled-1  
IBMY_site_banner2  
İyi Yaşam Sözümüz  

JİDDU KRİŞNAMURTİ: FARKINDALIĞIN IŞIĞI

+ Favorilere ekle
thumbnail

-Bir öğretmen öğrencileriyle her sabah iyilik, güzellik ve sevginin doğası üzerine konuşuyordu. bir sabah, tam konuşmasına başlarken, pencere pervazına bir kuş kondu. Bir süre şakıdı ve uçtu. Öğretmen öğrencilerine şöyle dedi: Bu sabahki konuşma sona erdi.

Bu alıntı, Hindistanlı düşünür Jiddu Krişnamurti’nin Farkındalığın Işığı isimli kitabından. Krişnamurti, 1895 yılında Hindistan’da doğdu. Theosophical Society adlı mistik derneğin temsilcilerinden biri tarafından fark edildi. Temsilci, Krişnamurti’den o kadar etkilenmişti ki, Krişnamurti’yi dünyanın evrensel öğretmeni, geleceğin kurtarıcı gurusu olarak eğitmeye çalışıyor ve onu bu şekilde tanıtıyordu.

Jiddu Krişnamurti, sadece farkındalıktan bahseden ender düşünürlerden. Mutlulukla ilgili yaptığı konuşmalar, insanın değerlerini, düşüncelerini derinden etkileyen yeni ve özgür bir bakış açısı gösteriyor. Eserleri ise dünyayı dolaşarak yaptığı konuşmalardan derlendi.

 “Mutluluk, iç dünyayı tatmin etme sanatının gelişmesine dayanır,

bu da dış dünyaya bolluk, sağlık ve ilişkilerde sevgi olarak yansır.

Dış dünyamız, iç dünyamızın yansımasından başka bir şey değildir.

Öyleyse iç dünyamızdaki değişimi tetikleyen nedir? Yaşantımızın tüm yönlerinde içsel tatmini ve dolayısıyla da büyümeyi nasıl elde edebiliriz?

Hiçbir öğreti bizi o aşamaya ulaştırmaz.

Gerçek değişim, bilinç düzeyindeki yükselme sayesinde meydana gelir.

Krişnamurti, mutlu anlarımızda mutluluğumuzu düşünmediğimizi ama üzgün olduğumuzda bunun farkında olduğumuzu söylüyor. Sağlıklı olduğumuzda vücudumuzun bilincinde değilken hasta olduğumuzda vücudumuzu düşündüğümüzden bahsediyor. Krişnamurtiye göre mutluluğun güzelliği, mutluluğun bilincinde olmamamız. Neşemizi, neşeli olduğumuz anda değil ancak sonrasında düşünebilmemiz.

Konuşmalarında teselli sözleri ile insanın içini rahatlatmak yerine, zihne adeta bir tokat atıp, tek başımıza farkındalığa ulaşmanın gerekliliğinden bahseden Hintli düşünür, mutluluk üzerine söyledikleriyle evrensel bir öğretmen, bir yol gösterici niteliğinde.

Yorum Bırakmak İçin Yapmanız Gerekmektedir!